Bestuur

Jaarvergadering molenvereniging Vrienden van de Aeldermeul

Op donderdag 17 maart a.s. houdt molenvereniging Vrienden van de Aeldermeul haar jaarvergadering.

Locatie :  dorpshuis De Spil
Aanvang : 20.00 uur
1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 12 maart 2015
4. Jaarverslag 2015
5. Financieel jaarverslag 2015
6. Verslag kascommissie + verkiezing nieuwe kascommissie.
7. Bestuursverkiezing
8. Stand van zaken molenonderhoud
9. Stand van zaken Jantina’s Hofje
10. Activiteiten 2016 + viering 125-jarig jubileum Jantina Helling-molen
11. Rondvraag
12. Sluiting
Gedeeld

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *