Geschiedenis “Vrienden van de Aeldermeul”

De geschiedenis van molenvereniging “Vrienden van de Aeldermeul” begint bij de oprichting van deze vereniging in 1979. De vereniging telt ruim 800 sympathisanten en is daarmee één van de grootste verenigingen in de voormalige gemeente Zweeloo.

Terugkijkend is de oprichting van de molenvereniging een gouden greep geweest voor het voor het behoud van een markant stuk erfgoed. De teloorgang van de molen als waardevol monument van ambacht en techniek is dankzij het werk van onze vereniging definitief tot staan gebracht. Wie bedenkt hoe de zorgelijke staat van onderhoud in de jaren zeventig was en dat vergelijkt met de situatie nu, moet vaststellen dat de molenvereniging heeft bereikt wat de oprichters voor ogen stond: de molen van de ondergang redden. De roemruchte periode van de “Vrienden” levert een beeld op van voor- en tegenspoed, van wind mee en wind tegen en van veranderende uitgangspunten. Maar we zijn trots dat de Jantina Helling molen voor het nageslacht behouden is gebleven en met grote regelmaat ook weer draait.

Dit betekent echter niet dat we genoegzaam achterover kunnen leunen. Wat aan sloop ontkomen is, moet ook in de toekomst behouden blijven. Dus de functie als waakhond blijft! En gaandeweg hebben weer nieuwe zorgenkindjes aangeklopt. De Arbo-wet bijvoorbeeld, die extra eisen stelt aan de veiligheid van de vrijwillige molenaars en niet te vergeten de biotoop. Zorg en aandacht blijft, maar alles overziende zijn wij als verenigingsbestuur – en hopelijk veel anderen met ons – meer dan tevreden zijn over wat is bereikt: een molen die ooit een ruïne was, maar nu dankzij inzet van veel vrijwilligers is omgedoopt tot sieraad in het landschap!

 

Gedeeld