De Molenaar

Dennis Eefting is de vrijwillige molenaar van de Jantina Hellingmolen in Aalden.
Sinds Dennis op 8-jarige leeftijd met school een bezoek bracht aan de molen is hij in de ban van de molen. Een jaar later begon hij met hand- en spandiensten in de molen. “Ik was geen voetballertje, maar kon mijn energie kwijt in de molen. Het begon met een zeil voorleggen of de wieken op de wind zetten. Toen ik zestien jaar was, moest ik een keuze maken. Een cursus volgen voor molenaar of toch betaald weekend- of vakantiewerk doen. Ik koos toen voor het laatste. Als jonge jongen wil je natuurlijk ook wel eens met je vrienden op stap.”

In 2005 pakte Dennis de opleiding voor molenaar op en na anderhalf jaar was hij geslaagd als vrijwillig molenaar. Samen met andere vrijwilligers is hij veel zaterdagen in de molen te vinden. “De molen is een herkenningspunt in Aalden”, aldus Dennis, “maar heeft ook een maatschappelijke functie. We betrekken de schooljeugd bij de molen en laten hen zien waar het meel voor hun brood nu eigenlijk wordt gemaakt. En de molen is een toeristische trekpleister, we krijgen hier heel veel bezoekers en dat is natuurlijk goed voor Aalden.”

In de molen worden meelproducten verkocht, maar het meel wordt tegenwoordig niet meer in de molen zelf gemalen. “De regels voor hygiëne zijn zo streng”, zegt Dennis, “dat we daar als vrijwilligers gewoon niet aan kunnen voldoen. Behalve meelverkoop zijn we ook actief tijdens de Molendagen, organiseren we onder andere jaarlijks een boekenmarkt in de molen en natuurlijk zijn we verantwoordelijk voor onderhoud aan de molen.”

Dennis wil benadrukken dat hij zijn werk als molenaar alleen maar kan doen met hulp van het bestuur en vrijwilligers. “Alleen kun je het niet. Er is een grote groep vrijwilligers die ervoor zorgt dat het hier levendig blijft en die de molen draaivaardig houdt. Maar dat neemt niet weg dat ik in gedachten de molen altijd ‘mijn molentje’ noem. Als ik vanuit Meppen aan kom rijden en ik zie de molen als markant punt in Aalden opdoemen denk ik altijd: “We zijn weer thuis!”

 

Gedeeld