Jaarverslag Vrienden van de Aeldermeul 2018

Het bestuur van de Vrienden van de Aeldemeul bestaat uit zes leden, te weten Jan Hooge, Hanny Meek, Martinus Koerts, Mark de Jong, Reint Kuijer en Jans Abbing.

Deze bestuursleden en de vele vrijwilligers hebben zich het afgelopen jaar weer ingezet voor tal van activiteiten. Zoals de Vriendinnenwandeldag in Wezuperbrug, de Nationale Molendag, Drentse Fiets4daagse, deelname Fair Leef, de Drentse Molendag, de Open Monumentendag en de kerstmarkt in Wezup. Verder kunnen we melden dat ook aantal rondleidingen een stijgend trend vertoont.

Al deze activiteiten zijn nodig om geld te genereren voor het in stand houden van de molen.

Heel bijzonder was ook het feit dat de Jantina Hellingmolen als decor werd gekozen voor de Indonesische speelfilm Roman Picisan. Een filmploeg uit Indonesië heeft eind juni 2018 de gehele dag opnames gemaakt op het molenterrein.

Jarenlang konden wij in ons jaarverslag melding maken van de goede en constructieve contacten met de gemeente Coevorden, maar zoals tijdens de vorige jaarvergadering aangekondigd is de Jantina Hellingmolen sinds eind vorig jaar eigendom van Stichting het Drentse Landschap.

Zowel gemeente als het Drentse Landschap hebben duidelijk aangegeven dat lopende afspraken rond de molen in stand moeten blijven. De molenvereniging Vrienden van de Aeldermeul, met een hecht netwerk van enthousiaste vrijwilligers en molenaars, blijft op dezelfde wijze betrokken en blijven hun werkzaamheden doen. De drie molenaars in opleiding: Hans Hordijk, Willem Markestein en Ron Schreuder maken onder leiding van instructeur Jannes Tiggelaar mooie vorderingen.

De gemeente Coevorden heeft conform afspraak nog wel de kosten van de grote schilderbeurt voor haar rekening genomen. Het schilderwerk, waar in het najaar van 2017 een begin mee is gemaakt, werd vorig voorjaar afgerond. De opdracht werd gegund aan schilderbedrijf Hollander.

De Vrienden van de Aeldermeul is en blijft een gezonde en actieve vereniging. De vereniging prijst zich zeer gelukkig met het feit dat 40 jaar geleden een aantal wijze mannen en vrouwen de noodzaak hebben ingezien tot het oprichten van een vereniging voor het behoud van de molen. En dat in de achterliggende periode reserves zijn opgebouwd die wij in de toekomst mogelijk moeten aanspreken.

Onze vereniging telt op dit moment ongeveer 800 leden. Daarmee blijft het ledenbestand gelukkig vrij stabiel.

Afgelopen jaar bleek nogmaals dat het Jantina’s Korenhofje een schot in de roos is. Vele belangstellenden namen ook in 2018 een kijkje in deze educatieve kijktuin naast de molen. Een compliment voor de groep vrijwilligers die het Jantina’s Korenhofje onderhouden.

Het bestuur is uiteraard ook bijzonder trots op de grote betrokkenheid van de vrijwilligers en de bevolking. Deze sympathie is uitermate belangrijk, want de molen verfraait al meer dan 125 jaar het straatbeeld van de Molenwijk, maar natuurlijk ook het hele dorp en de wijde omgeving.

Gedeeld