Bestuur Jantina Helling molen

Jaarvergadering 2024 molenvereniging Vrienden van de Aeldermeul

Op donderdag 23 mei a.s. houdt molenvereniging Vrienden van de Aeldermeul haar jaarvergadering.

Locatie: De Flintenhoeve, Wezuperstraat 15, Wezup
Aanvang: 19.30 uur

Agenda:
1. Opening.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Notulen jaarvergadering 28 april 2022.
4 a. Terugblik op 2023.
4 b. Vrijwillige molenaars.
5. Financieel jaarverslag 2022 en 2023.
6. Verslag kascommissie + verkiezing nieuwe kascommissie.
7. Bestuursverkiezing.
8. Stand van zaken molenonderhoud en samenwerking Het Drents Landschap.
9. Stand van zaken Jantina’s Korenhofje.
10. Vrijwilligers en activiteiten.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Gedeeld

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *