Geschiedenis

De geschiedenis van de Jantina Hellingmolen begint in het jaar 1652. Sinds dat staat op de huidige plaats aan de Molenwijk 13 in Aalden een molen. In 1740 koopt Willem Helling de standerdmolen van Aalden. Het gaat goed met de familie Helling. In 1835 laat de kleinzoon van Willem, genoemd naar zijn grootvader, een heel nieuwe en veel grotere achtkante koren- en pelmolen op dezelfde plaats bouwen. Hij overlijdt in 1863 en wordt opgevolgd door zijn zoon Klaas. Deze is getrouwd met Harmina Brinks. Hun dochtertje Jantina wordt geboren op 15 juli 1863.
In 1890 brandt de molen tijdens een zwaar onweer tot de grond toe af. Maar al in het jaar daarop wordt zij helemaal opnieuw opgebouwd door L. Reinds. Na nogal wat verwikkelingen in de familie (haar vader overlijdt als ze twee jaar oud is en haar moeder hertrouwt) komt Jantina in 1899 in het bezit van de molen. Ze verhuurt de molen aan een ander, maar in 1919 wordt deze definitief stilgezet, want in dat jaar wordt de coöperatieve korenmalerij “Zweeloo” opgericht.
Jantina Helling overlijdt in 1949 in Hoogeveen. De erfgenamen kunnen eigenlijk niets met de molen. Ze besluiten dan ook haar voor een symbolisch bedrag te verkopen aan de zuivelfabriek en korenmalerij “Zweeloo”. Voorwaarde is, dat de molen de naam krijgt van de laatste eigenaresse.
In 1952 wordt de molen gerestaureerd met onderdelen afkomstig van de poldermolen “De Bolderij” uit Noordbroeksterhamrik (Gr.), maar daarna vrijwel niet gebruikt. In 1978, als de molen opnieuw dringend aan restauratie toe is, koopt de toenmalige gemeente Zweeloo de molen aan. De vereniging ‘Vrienden van de Aeldermeul’ ontfermt zich in 1981 als beheerder over de molen en bewerkstelligt de restauraties in 1981, 1991 en 2010. Sinds 1983 draait de molen regelmatig op vrijwillige basis.

Gedeeld