Jaarverslag Vrienden van de Aeldermeul 2014

Het bestuur van de Vrienden van de Aeldermeul bestaat uit zes leden, te weten Jan Hooge, Hanny Meek, Martinus Koerts, Mark de Jong, Reint Kuijer en Dennis Eefting.

De bestuursleden en de vele vrijwilligers hebben zich het afgelopen jaar weer ingezet voor tal van activiteiten. Zoals de Vriendinnenwandeldag in Wezuperbrug, de Nationale Molendag, Fiets4daagse, Boekenmarkt, deelname Fair Leef, de Drentse molendag en de kerstmarkt in Wezup.
Deze activiteiten zijn nodig om geld te genereren voor het in stand houden van de molen. En dit wordt de laatste jaren steeds belangrijker, want de gemeente Coevorden moet de tering naar de nering zetten. We zijn overigens blij met de goede en constructieve contacten met de gemeente Coevorden.

De vereniging mag zich gelukkig prijzen dat 35 jaar geleden een aantal wijze mannen en vrouwen de noodzaak hebben ingezien tot het oprichten van een vereniging voor het behoud van de molen. En dat in die 35 jaar reserves zijn opgebouwd, die wij in de toekomst mogelijk moeten aanspreken. Die financiële buffer is vorig jaar behoorlijk versterkt, want blij verrast waren we in het najaar met een schenking van liefst 5.000 euro door een bevriende molenstichting uit de regio.

Onze vereniging telt op dit moment ongeveer 800 leden. Daarmee blijft het ledenbestand gelukkig vrij stabiel.
Afgelopen jaar bleek eens te meer dat het Jantina’s Korenhofje een schot in de roos is. Vele belangstellenden namen in 2014 een kijkje in deze educatieve kijktuin naast de molen. De fraai ontworpen informatieborden geven een goed beeld van de gewassen die in de tuin groeien. Het is een absolute aanwinst voor het molenterrein en een compliment voor de groep vrijwilligers die het Jantina’s Korenhofje onderhouden. Het bestuur is verder blij dat het aangrenzende zandpad is afgesloten voor het snelverkeer, zodat de veiligheid voor de bezoekers is gegarandeerd.

In 2014 is het molenbulletin afgeschaft en veel informatie wordt nu gedeeld via onze website. Belangrijke mededelingen zullen we ook melden via Oes Eig’n Kraantien en de nieuwsbrief.

Gedeeld