Bestuur Jantina Helling molen

Jaarvergadering 2018 molenvereniging Vrienden van de Aeldermeul

Op donderdag 22 februari a.s. houdt molenvereniging Vrienden van de Aeldermeul haar jaarvergadering.

Locatie:  Dorpshuis De Spil
Aanvang: 20.00 uur
1. Opening.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Notulen jaarvergadering 24 maart 2017.
4. Jaarverslag 2017.
5. Financieel jaarverslag 2017.
6. Verslag kascommissie + verkiezing nieuwe kascommissie.
7. Bestuursverkiezing.
8. Stand van zaken molenonderhoud en ontwikkelingen overdracht molens gemeente Coevorden aan stichting Het Drentse Landschap.
9. Stand van zaken Jantina’s Hofje.
10. Activiteiten.
11. Rondvraag.
Pauze
12. Presentatie door Frank van der Velden, hoofd Erfgoed Stichting Het Drentse Landschap.
13. Sluiting.
Gedeeld

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *