Lid worden?

Veel gezinnen in de voormalige gemeente Zweeloo zijn lid, maar nog lang niet iedereen. We doen dan ook graag een oproep op hen om zich bij ons aan te sluiten. Daarnaast een oproep aan onze leden om zelf actief te werven om zodoende buren of vrienden als lid van de molenvereniging aan te melden. We hebben een brede basis, maar het zou goed zijn om deze verder te verstevigen.

Het lidmaatschap bedraagt € 5,- per jaar. Het staat u vrij om een hoger bedrag te betalen. Daarvoor zullen wij u zeer dankbaar zijn!  U helpt met uw bijdrage de molen te behouden als cultuurgoed en beeldbepalend icoon voor Aalden.

Vul het Formulier Lidmaatschap en Doorlopende Machtiging Aeldermeul vandaag nog in!

Voor donaties kunt u gebruik maken van bankrekeningnummer NL16 RABO 03771.10.256 t.n.v. Vrienden van de Aeldermeul.

Gedeeld