Ereleden

In de loop der jaren hebben 7 personen zich uitzonderlijk ingezet voor de molen en het bestuur van de Vrienden van de Aeldermeul. Op grond daarvan zijn zij benoemd tot erelid.

Erelid hanny Meek 2022Hanny Meek
Meer dan twintig jaar deed de molenvereniging nooit tevergeefs een beroep op de inzet van Hanny Meek. Hanny was een bijzonder grote vriendin van de molenverenging Vrienden van de Aeldermeul. Het is niet iedereen gegeven wat Hanny als bestuurslid en vrijwilliger voor onze vereniging heeft gedaan. Onder haar bezielende leiding kregen veel activiteiten een blijvend karakter. In alle opzichten een groot promotor van de Aeldermeul.

 

Erelid Geert Kwant 2015

Geert Kwant
Voor zijn grote verdiensten voor de Jantina Helling-molen is Geert Kwant bij zijn afscheid in 2010 benoemd tot erelid van de Vrienden van de Aeldermeul.
Kwant heeft de vereniging meer dan dertig jaar als voorzitter gediend. In dat tijdsbestek leverde de Aaldenaar een belangrijke bijdrage aan het behoud van het monument aan de dorpsrand van Aalden. Tijdens de lintjesregen in 2011 ontving Kwant voor zijn vele verdiensten voor de gemeenschap een Koninklijke Onderscheiding.

Jan Mensinga (In herinnering)
Jan Mensinga werd in 2009 benoemd tot erelid. Hij heeft vanaf de oprichting deel uitgemaakt van het dagelijks bestuur. Het enthousiasme en de gedrevenheid van Mensinga klonk de vereniging al bij het startsein in 1979 als muziek in de oren. Dertig jaar lang was hij paraat voor de Aeldermeul. Tijdens de lintjesregen in 2011 ontving Mensinga voor zijn vele verdiensten voor de gemeenschap een Koninklijke Onderscheiding.

Geert en Jan

Henk Huisjes (In herinnering)
Henk Huisjes werd in 2007 vanwege zijn grote verdiensten voor de Vrienden van de Aeldermeul benoemd tot erelid. Meer dan twintig jaar is Henk penningmeester geweest en hij was ook op andere terreinen zeer actief voor de molenvereniging.

Jo Warmolts (In herinnering)
Als brood- en banketbakker verwierf Jo Warmolts in onze regio met zijn ambachtelijke brood- en banketproducten grote bekendheid. Ook voor de Vrienden van de Aeldermeul etaleerde Jo Warmolts na zijn pensionering in 1986 meer dan tien jaar achtereen zijn kwaliteiten als banketbakker. In 1996 zette hij op 75-jarige leeftijd definitief een punt achter zijn werkzaamheden bij de molen. De molenvereniging maakte hem terstond erelid.

Henk Ovinge
Henk Ovinge werd bij zijn afscheid in 2003 benoemd tot erelid. Ovinge heeft ruim twintig jaar ziel en zaligheid in de molen gelegd. De inwoner van Oosterhesselen legde in 2003 zijn werk als molenaar noodgedwongen neer. De oud-leraar van het Esdal College ondervond te veel last van zijn rug om zijn hobby nog op een verantwoorde wijze uit te kunnen oefenen. Tijdens de lintjesregen in 2003 ontving Henk Ovinge voor zijn vele verdiensten voor de gemeenschap een Koninklijke Onderscheiding,

Jans Vrieling (In herinnering)
Jans Vrieling werd in 1993 benoemd tot erelid. Jans was een groot aantal jaren de vaste assistent van molenaar Henk Ovinge. Mede door zijn inzet zijn diverse verbouwingen en reparaties tot stand gekomen.

Gedeeld