Molenbiotoop

Jantina’s Korenhofje prachtige aanwinst

Op het perceel in de Molenwijk, pal grenzend aan de Jantina Helling-molen, is een educatief korenhofje ingericht. De akker draagt de toepasselijke naam:

Jantina’s Korenhofje

Er zijn verschillende perkjes aangelegd met een breed scala aan gewassen. Dit alles is voorzien van fraaie informatieborden, met daarop een duidelijke uiteenzetting van het soort, de herkomst en de toepassingsmogelijkheden van het gewas.
Wij, de molenverenging “Vrienden van de Aeldermeul”, zetten ons graag in voor de educatie van volwassenen én kinderen. Want kennis van de molens, de biotoop en natuur maakt dat mensen bewuster worden van het cultuur-historisch erfgoed. Door de omgeving erbij te betrekken proberen wij draagvlak te creëren voor het dagelijks beheer van de molen en de molenomgeving. Daarom organiseren en begeleiden we diverse educatieve projecten. Met de aanleg van het Jantina’s Korenhofje willen we diverse doelgroepen en belangstellenden kennis bijbrengen van gewassen, landschap en natuur. Het is de bedoeling dat er ter zijner tijd excursies worden georganiseerd, waarbij aan diverse doelgroepen uitleg wordt gegeven over de gewassen op de akker en het belang van de gewassen voor de voedselketen.

(Foto: Monique Jonkman-Koolen)

De realisatie van het Jantina’s Korenhofje is mede mogelijk gemaakt dankzij een gulle gift van het stimuleringsfonds VTRB Coevorden Zuidoost-Drenthe. De molenvereniging is bijzonder blij met de toekenning van deze subsidie.

Gedeeld

Plaats een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *